Aile Eğitimi ve PDR

        Özel eğitim ihtiyacı duyan bir öğrencinin ailesinin sürece katılması, öğrencinin aldığı eğitimden daha fazla yarar elde etmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin daha iyi duruma gelmeleri, bağımsızlaşabilmeleri için ailenin aktif olarak sürece dahil olması sağlanmalıdır. Öğrenci-aile-öğretmen işbirliği ile öğrencinin eğitimden aldığı verim daha fazla arttırılmış olmaktadır. Ayrıca bu şekilde bir işbirliği ile öğrencinin edindiği becerileri günlük yaşama yansıtması ve genelleştirebilmesi sağlanacaktır.  Çocuğun günlük yaşantısında aile büyük rol oynamaktadır. Çocuklarının özellikle günlük yaşantıdaki öğretmenleri olmaktadır anne, baba ve kardeşler…

       Aile Eğitiminin amaçları;

 • Ailelerin çocuğun durumunu kabul etmesini sağlamak.
 • Ailelerin hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak.
 • Aile ile iş birliği içinde çalışmak.
 • Çocuğun öğrendiği becerileri günlük yaşamda kullanmasını sağlamak.
 • Aileleri ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirmek.
 • Ailenin kafasındaki soru işaretlerine cevap bulabilmesini sağlamak.

         Ayrıca ailelere çeşitli seminerler ve eğitimler verilirken çocuklarına yardımcı olabilmeleri için gereken becerilerin kazandırılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu seminer ve eğitimlerdeki belli başlı konuların arasında;

 • Ailede İletişim Becerileri,
 • Doğru Beslenme Alışkanlıkları,
 • Özbakım Becerilerinin Desteklenmesi Eğitimi,
 • Engellilerde Cinsel Gelişim Eğitimi,
 • Ailede Öfke ve Stres Yönetimi,
 • Problem Çözme Becerisi,
 • Davranışlara Sınır Koyma,
 • Çocuk Yetiştirmede Olumlu Aile Tutumları,
 • Sosyal Yaşam Becerilerinde Ailenin Rolü,

gibi çeşitli eğitimler ve seminerler yer almaktadır.

          Her öğrenci özeldir. Öğrencinin özel olduğu gibi her aile de özeldir, çoğunun farklı ihtiyaçları ve beklentileri olmaktadır. Bunlar göz önüne alınarak eğitimler üzerinde gerektiğinde düzenlemeler yapılmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

        Kurumumuz  bireyin, çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasını, yeteneklerini en uygun bir şekilde geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözmesini ve toplum içinde sosyalleşmesini sağlamayı amaç edinmektedir. Ayrıca öğrencinin engel durumunu en düşük seviyeye çekerek toplumla kaynaşması amaç edinilmektedir.

         Öğrencinin ilgi ve yetenekleri tespit edilerek gerekli yerlere yönlendirilmesi yapılarak, engellilik durumunu aşabilmesi ve gerek aileye gerek öğrenciye geri bildirimler vererek doğru ve uygun yönlendirilmelerin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Psikolojik testler ve test dışı bireyi tanıma, ölçme araç ve yöntemlerden yararlanarak, çocuğun yetenekleri, becerileri, ilgileri, alışkanlıkları, genel sağlığı duygusal, sosyal gelişim ve uyumuna ilişkin bilgiler de toplanmaktadır.

          Engelli çocuğun kendine, arkadaşlarına, ailesine tanıtılmasına özen gösterilmelidir. Engelli çocuğun ve ailesinin durumu olduğu gibi kabul etmesini sağlamak özel eğitimin ve rehberliğin ilk adımıdır. Ayrıca diğer engelli çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri sağlanarak yalnız olmadıkları fikri aşılanarak ailelerin birbirlerinden destek almaları sağlanmaktadır.

          Psikolojik danışma sürecinde ailelerin farkındalıklarını artırarak anne-baba ve çocuk arasındaki oluşan çatışmaların nedenlerini anlamaları sağlanmaktadır. Çözüm yolları ise birlikte aranarak en uygun çözümün uygulanması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu sayede kendilerine olan güvenlerini tekrar kazanmaları sağlanmaktadır. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte bu uzun yolculuklarında emin adımlarla ilerlemelerine yardım etmek amaçlanmaktadır.

 

To Top ↑