Görme Engelli Birey ve Eğitim

Görme Engelli Birey Kimdir? Görme gücünün 1/10'ine yani 20/200'lik görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan veya görme alanı yirmi derecelik açıyı aşmayan kişilere denir. Görme Engelli olarak tanımlanan birey, nesneleri karaltılar halinde ya da nesnelerin bir bölümünü görebilen yada hiç göremeyen anlamına gelir.

Görme Engelli Olma Olasılığı? Görme engellilerin sayısının toplumun 0.15 ile 0.56 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar arasında  oranı % 0.1'dir.

Görme Engelli Birey Olma Nedenleri? Annenin gebelik sırasında ateşli hastalıklara yakalanması, bazı ilaçlar kullanması; doğumun güç olması sonucu sinirlerin zedelenmesi; erken doğan bebeğin  fazla verilen oksijen sonrası retinasının zedelenmiş olması; doğum sonrasında bebeğin geçirmiş olduğu ateşli hastalıklar, zedelenmeler bireyin görme engelli olmasına yol açabilmektedir.

Görme Engelli Bireyin Belirtileri?-Önündeki eşyaları takip edememe.

                                                                 -Sağa sola amaçsız uzanma ve yere düşme.

                                                                 -Uzun süre aynı yöne bakan.

                                                                 -Renkli bir resmin renklerini ayırt edememe

                                                                 -Gözlerini  farklı  şekilde döndürme.

                                                                 -Gözlerini ışıktan kaçırma ve gözlerinde titreme.

                                                                 -Gözlerde anormal bir şekilde büyüme ve küçülme.

Okulumuzda Görme Engelli Bireye Verilen Eğitim?

                Bağımsız Hareket Becerileri:Dokunarak nesnelerin özelliklerini kavrama, Kokuları ayırt etme, Rehber  ile yürüyebilme, Çocukların boylarına uygun baston kullanımı.

                Okumaya Hazırlık: Okuma farkındalığı kazandırmak için öğretmen yapımı kabartma kitaplar ve nesne kitapları.                Mekanik beceriler için elleri ve parmakları etkili kullanma, dokunarak iki-üç boyutlu şekilleri,kabartma çizgileri ve kabartma alfabe(Braille) sembollerini ayırt edebilme.İşitsel ayırt etme ve dil becerileri gereklidir.

                Matematik: Öğrenci önce abaküs kullanmayı öğrendikten sonra küptaş kasa ile matematik işlemleri yapabilir.

                Günlük yaşam becerileri , öz bakım becerileri,psikomotor beceriler, dil konuşma ve alternatif iletişim becerileri, sosyal beceriler.

 

To Top ↑